Giá Kim Cương Hôm Nay 29/1/2023 # Cập Nhật Giá Kim Cương Ngày Hôm Nay 24H Mới Nhất

Bảng giá trang sức kim cương / hột xoàn

Nhẫn kim cương

Dây cổ / dây chuyền kim cương

Bông tai kim cương

Lắc kim cương

Vòng kim cương

Mặt dây chuyền kim cương

Giá kim cương viên / hột xoàn tự nhiên hôm nay

Giá các sản phẩm dưới đây là kim cương tự nhiên dạng viên tròn (rời), không phải là kim cương tấm hay kim cương nhân tạo, bảng giá được cập nhật chính thức từ website của các công ty niêm yết.

Giá kim cương DOJI

Tại thị trường kim cương trong nước hôm nay, ghi nhận tại thời điểm lúc 22:23 ngày 29/1/2023, giá kim cương viên tự nhiên, hình dạng tròn, có giấy kiểm định GIA, kích thước đa dạng được Tập đoàn vàng bạc đá quý DOJI (https://doji.vn) niêm yết cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 22:23 - 29/1/2023
Kích Thước (Ly)CaratNước (Màu Sắc)Độ Tinh KhiếtGiá Bán (Đồng)
6.3 1.00 D VVS1 510,805,000
6.5 1.05 D VVS1 567,686,000
8.1 2.01 E FL 2,142,514,000
8.1 1.90 D FL 2,877,989,000
6.3 1.01 D VVS1 463,056,000
6.3 1.01 D VVS2 390,493,000
6.3 1.00 E IF 458,902,000
6.3 1.00 F IF 388,302,000
7.2 1.42 D VVS1 806,883,000
7.2 1.50 E VVS2 652,560,000
7.2 1.50 D VS1 628,577,000
8.1 2.01 E VVS2 1,468,621,000
8.1 1.90 F VVS2 1,382,224,000
8.1 1.90 E VS2 1,216,149,000
9.0 2.60 F VVS1 2,691,491,000
9.0 2.76 E VVS1 2,894,135,000
6.0 0.74 E VVS1 218,299,000
6.0 0.82 E VVS2 200,223,000
6.8 1.22 E VVS1 531,698,000
5.0 0.50 D VS1 65,122,000
5.0 0.46 E VS2 59,945,000
4.5 0.34 D VVS2 29,515,000
4.5 0.35 D VVS2 29,515,000
4.5 0.35 F IF 29,690,000
4.5 0.36 F IF 29,690,000
4.5 0.36 E VVS2 28,950,000
4.5 0.33 E VVS2 28,950,000
5.4 0.6 E VS1 76,272,000
5.4 0.6 E VVS1 95,545,000
5.4 0.6 F VS1 73,674,000
5.4 0.6 F VS1 73,674,000
5.4 0.6 F VVS1 89,352,000
5 0.5 D VS2 60,163,000
5 0.5 E IF 71,783,000
6 0.8 E VS2 153,541,000
6.3 1.01 F VVS1 373,649,000
4.5 0.34 F VVS2 27,889,000
4.5 0.35 F VVS2 27,889,000
4.5 0.35 F VVS2 27,889,000
4.5 0.35 F VVS2 27,889,000
6.3 1 F VVS1 373,649,000
4.5 0.36 D VS1 25,978,000
4.5 0.36 D VS1 25,978,000
6 0.75 D VS1 169,992,000
6 0.78 D VS1 169,992,000
6 0.8 D VVS1 235,305,000
6 0.81 D VVS2 209,757,000
6 0.76 E VVS1 218,299,000
6 0.85 E VVS1 218,299,000
6 0.76 E VVS1 218,299,000
6 0.76 F IF 219,340,000
6 0.85 F VS1 149,796,000
6 0.78 F VS2 144,446,000
6 0.8 F VVS1 204,621,000
6 0.8 F VVS2 195,455,000
6.3 1.01 D VS1 334,396,000
6.3 1 D VS1 334,396,000
6.3 1 D VS1 334,396,000
6.3 1 D VVS1 463,056,000
6.3 1 D VVS1 463,056,000
6.3 1 D VVS1 463,056,000
6.3 1 D VVS1 463,056,000
6.3 1 E VS1 318,472,000
6.3 1 E VS1 318,472,000
6.3 1.01 E VVS1 387,358,000
6.3 1 E VVS1 387,358,000
6.3 1 E VVS1 387,358,000
6.3 1 E VVS1 387,358,000
6.3 1 F VVS1 373,649,000
6.3 1 F VVS1 373,649,000
6.8 1.2 D VVS1 591,509,000
6.8 1.15 D VVS1 591,509,000
6.8 1.21 E VS1 398,473,000
6.8 1.16 F VVS1 478,113,000
6.8 1.2 F VVS1 478,113,000
5.4 0.6 D IF 116,038,000
5.4 0.6 D IF 116,038,000
5.4 0.6 D IF 116,038,000
5.4 0.6 D VS2 74,757,000
5.4 0.6 D VVS1 103,519,000
5.4 0.6 D VVS1 103,519,000
5.4 0.62 D VVS2 95,521,000
5.4 0.61 E IF 107,037,000
5.4 0.6 E IF 107,037,000
5.4 0.6 E IF 107,037,000
5.4 0.61 E IF 107,037,000
5.4 0.6 E VVS1 98,820,000
5.4 0.59 E VVS2 92,350,000
5.4 0.6 E VVS2 92,350,000
5.4 0.57 F VS1 73,674,000
5.4 0.62 F VVS1 89,352,000
5.4 0.61 F VVS1 89,352,000
5.4 0.6 F VVS2 87,560,000
7.2 1.36 F VVS2 609,079,000
7.2 1.5 F VVS2 609,079,000
6 0.81 F IF 219,340,000
6 0.8 E VS2 153,541,000
6 0.8 E VS2 153,541,000
7.2 1.51 D VS1 628,577,000
7.2 1.51 D VS2 561,392,000
6.3 1.00 E VVS2 383,932,000
4.5 0.34 E VS2 22,878,000
4.5 0.35 D VS2 24,617,000
4,5 0.35 D VS2 24,617,000
4.5 0.35 D VS2 24,617,000
4.5 0.36 D VS2 24,617,000
4.5 0.35 F VVS2 27,889,000
4.5 0.35 F VVS1 28,890,000
4.5 0.34 E VVS2 28,950,000
4.5 0.34 E VVS2 28,950,000
4.5 0.36 E VVS2 28,950,000
4.5 0.35 F IF 29,690,000
4.5 0.33 F IF 29,690,000
4.5 0.35 F IF 29,690,000
4.5 0.33 E VVS1 30,030,000
5.7 0.72 E VVS1 153,264,000
5.4 0.60 E VVS1 95,545,000
5.4 0.60 E VVS2 92,350,000
5.4 0.62 E VVS2 92,350,000
5.4 0.58 F VVS2 87,560,000
5.4 0.60 F VVS2 87,560,000
6.0 0.82 E VVS2 200,223,000
6.2 0.90 E VVS2 286,951,000
6.3 1.00 D VVS2 390,493,000
6.3 1.00 F VVS2 363,546,000
6.3 1.00 F VVS2 363,546,000
6.8 1.17 E VVS1 531,698,000
5.0 0.46 D VS2 60,163,000
5.0 0.46 E VS2 59,945,000
5.7 0.70 F VS1 114,386,000
5.8 0.75 E VS2 125,138,000
4.8 0.4 F VVS1 42,187,000
4.8 0.41 F IF 46,970,000
4.8 0.42 D VVS2 47,177,000
5.0 0.46 F VS1 55,563,000
5.0 0.5 D VS2 60,163,000
5.0 0.5 F VVS2 55,770,000
5.1 0.5 F VVS2 64,849,000
5.1 0.5 F VVS2 64,849,000
5.0 0.5 F VVS2 64,849,000
5.0 0.5 F VVS1 56,759,000
5.1 0.51 E VVS2 67,096,000
5.1 0.52 F VVS1 68,017,000
5.1 0.51 F VVS1 65,346,000
5.1 0.5 F VVS1 68,017,000
5.0 0.5 F VVS1 68,017,000
5.0 0.45 F IF 61,636,000
5.0 0.46 E VVS1 62,182,000
5.0 0.5 E VVS1 62,182,000
5.1 0.52 F IF 72,324,000
5.1 0.51 E VVS1 73,341,000
5.1 0.51 E VVS1 73,341,000
5.1 0.5 E VVS1 73,341,000
5.1 0.5 E VVS1 73,341,000
5.3 0.55 F VVS2 74,484,000
5.3 0.58 F VVS2 74,484,000
5.4 0.62 D VS2 74,757,000
5.3 0.58 E VVS2 75,489,000
5.3 0.57 E VVS2 75,489,000
5.3 0.57 F VVS1 77,370,000
5.4 0.6 F VVS2 87,560,000
5.4 0.6 F VVS2 87,560,000
5.4 0.6 F VVS2 87,560,000
5.4 0.6 F VVS2 87,560,000
5.4 0.6 F VVS2 87,560,000
5.1 0.51 E IF 78,221,000
5.4 0.6 F VVS1 89,352,000
5.4 0.6 F VVS1 89,352,000
5.4 0.6 F VVS1 89,352,000
5.4 0.6 D VS1 79,470,000
5.4 0.63 E VVS2 92,350,000
5.4 0.62 E VVS2 92,350,000
5.4 0.61 E VVS2 92,350,000
5.4 0.6 E VVS2 92,350,000
5.4 0.6 E VVS2 92,350,000
5.4 0.61 E VVS2 92,350,000
5.4 0.6 E VVS2 92,350,000
5.2 0.51 D VVS2 82,852,000
5.3 0.58 E VVS1 83,581,000
5.3 0.57 E VVS1 78,331,000
5.3 0.55 E VVS1 83,581,000
5.3 0.57 D VVS2 84,257,000
5.3 0.59 D VVS2 84,257,000
5.3 0.57 D VVS2 84,257,000
5.1 0.51 D VVS1 84,677,000
5.4 0.61 F IF 98,333,000
5.4 0.58 E VVS1 95,545,000
5.3 0.56 E IF 88,699,000
5.3 0.56 E IF 88,699,000
5.5 0.62 F VVS2 89,434,000
5.6 0.68 F VVS1 116,214,000
5.6 0.7 E VVS2 120,173,000
5.6 0.63 E VVS1 126,924,000
5.7 0.7 F VVS2 136,968,000
5.7 0.72 F VVS2 136,968,000
5.7 0.71 F VVS2 136,968,000
5.7 0.72 F VVS2 136,968,000
5.7 0.72 F VVS1 142,100,000
5.7 0.71 F VVS1 142,100,000
5.7 0.7 F VVS1 142,100,000

Giá kim cương Phú Cường Diamond

Cũng trong ngày hôm nay (29/1), tại khu vực Hà Nội, Công ty Phú Cường Diamond (http://kimcuonggia.vn) niêm yết bảng giá kim cương viên có giấy kiểm định GIA cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 22:40 - 29/1/2023
Kích Thước (Ly)CaratNước (Màu Sắc)Độ Tinh KhiếtGiá Bán (Đồng)
4.45 0.31 F VS2 16,538,500
4.50 0.32 E VS1 21,800,000
4.50 0.33 D IF 30,566,250
4.50 0.33 D VVS1 26,853,750
4.50 0.33 D VVS1 26,853,750
4.56 0.33 E VS1 21,656,250
4.50 0.33 E VVS1 24,642,750
4.51 0.33 E VVS2 23,611,500
4.51 0.33 E VVS2 23,388,750
4.50 0.34 D IF 33,813,000
4.55 0.34 D VS2 19,380,000
4.51 0.34 D VVS1 26,877,000
4.54 0.34 E VS2 19,992,000
4.50 0.34 E VVS1 24,650,000
4.54 0.35 D VS2 19,950,000
4.50 0.35 D VVS1 26,853,750
4.52 0.35 D VVS2 24,867,500
4.51 0.35 D VVS2 24,613,750
4.50 0.35 D VVS2 24,360,000
4.56 0.35 E VS1 21,875,000
4.51 0.35 E VVS2 23,625,000
4.51 0.35 E VVS2 23,625,000
4.51 0.35 F IF 24,937,500
4.51 0.35 F IF 24,937,500
4.64 0.37 F VVS1 27,195,000
4.63 0.38 D IF 33,345,000
4.80 0.40 E VVS2 36,300,000
4.83 0.40 D VVS1 39,900,000
4.81 0.40 D VVS1 39,900,000
4.81 0.40 E VVS1 38,880,000
4.81 0.40 F VVS2 33,480,000
4.89 0.42 F IF 40,824,000
4.93 0.44 D IF 56,925,000
4.88 0.44 E VVS1 41,184,000
5.00 0.46 E VS2 41,687,500
5.01 0.46 E VS1 52,900,000
5.02 0.47 D IF 69,724,500
5.01 0.50 E VVS1 59,625,000
5.07 0.50 D VVS2 61,750,000
5.12 0.50 D VVS2 61,750,000
5.15 0.50 D VVS2 61,750,000
5.16 0.50 E VS1 56,350,000
5.20 0.50 E VS2 53,750,000
5.34 0.56 E VS1 66,332,000
5.38 0.57 D VS2 64,125,000
5.45 0.57 E VS1 67,516,500
5.36 0.58 D VS2 65,250,000
5.42 0.58 E VVS2 74,602,500
5.42 0.59 D VVS2 84,370,000
5.40 0.60 D SI1 58,140,000
5.40 0.60 E SI1 55,620,000
5.40 0.60 E VVS2 69,825,000
5.40 0.60 E VVS2 74,602,500
5.41 0.60 E VVS2 74,602,500
5.41 0.60 F VS2 64,575,000
5.50 0.60 E VVS2 82,320,000
5.51 0.60 D SI1 61,560,000
5.52 0.60 D VVS1 89,610,000
5.41 0.61 D IF 104,615,000
5.54 0.61 F VS2 68,777,500
5.48 0.62 E VVS2 81,266,500
5.54 0.62 D SI1 64,790,000
5.56 0.63 D SI1 65,835,000
5.67 0.67 D SI1 69,696,750
5.66 0.70 D VS1 97,650,000
5.66 0.70 D VS1 99,820,000
5.66 0.70 E VVS2 106,400,000
5.66 0.70 E VVS2 106,400,000
5.67 0.70 E VVS2 106,400,000
5.68 0.70 E VS2 93,100,000
5.68 0.70 E VVS2 109,760,000
5.69 0.70 F VS2 85,050,000
5.78 0.70 D VS1 97,650,000
5.84 0.70 D VS1 109,585,000
5.68 0.71 F VS1 94,430,000
5.81 0.80 D VS2 106,200,000
6.02 0.83 E VS2 127,820,000
6.08 0.83 D IF 213,144,000
6.02 0.84 D IF 217,728,000
6.03 0.85 F VVS2 147,772,500
6.21 0.90 D VVS2 227,700,000
6.20 0.91 E VS1 167,895,000
6.23 0.92 D VS1 216,407,000
6.35 0.93 D VS1 218,759,250

Giá kim cương Thế Giới Kim Cương

Lúc 23:30 ngày 29/1/2023, sản phẩm kim cương tự nhiên của Công ty Cổ phần TGKC – Thành viên Tập đoàn DOJI (https://thegioikimcuong.vn) niêm yết giá bán online trên website cụ thể như sau:

Giá Kim Cương 3ly6. Kiểm định GIA. Giác cắt Excellent

Color / ClarityIFVVS1VVS2VS1VS2
D18,095,000
16,647,000
15,792,000
14,529,000
15,322,000
14,096,000
13,066,000
12,021,000
12,643,000
11,632,000
E17,625,000
16,215,000
15,322,000
14,096,000
14,852,000
13,664,000
12,643,000
11,632,000
12,267,000
11,286,000
F17,155,000
15,783,000
14,852,000
13,664,000
14,382,000
13,231,000
12,267,000
11,286,000
11,891,000
10,940,000

Giá Kim Cương 4ly1. Kiểm định GIA. Giác cắt Excellent

Color / ClarityIFVVS1VVS2VS1VS2
D28,576,000
26,290,000
24,111,000
22,182,000
23,218,000
21,361,000
20,116,000
18,507,000
19,411,000
17,858,000
E27,683,000
25,468,000
23,218,000
21,361,000
22,325,000
20,539,000
19,411,000
17,858,000
18,659,000
17,166,000
F26,790,000
24,647,000
22,325,000
20,539,000
21,432,000
19,717,000
18,659,000
17,166,000
17,907,000
16,474,000

Giá Kim Cương 4ly5. Kiểm định GIA. Giác cắt Excellent

Color / ClarityIFVVS1VVS2VS1VS2
D37,880,000
35,607,000
32,730,000
30,766,000
29,515,000
27,744,000
25,978,000
24,419,000
24,617,000
23,140,000
E33,680,000
31,659,000
30,030,000
28,228,000
28,950,000
27,213,000
24,170,000
22,720,000
22,878,000
21,505,000
F29,690,000
27,909,000
28,890,000
27,157,000
27,889,000
26,216,000
22,438,000
21,092,000
21,582,000
20,287,000

Giá Kim Cương 5ly4. Kiểm định GIA. Giác cắt Excellent

Color / ClarityIFVVS1VVS2VS1VS2
D116,038,000
109,076,000
103,519,000
97,308,000
95,521,000
89,790,000
79,470,000
74,702,000
74,757,000
70,272,000
E107,037,000
100,615,000
95,545,000
89,812,000
92,350,000
86,809,000
76,272,000
71,696,000
68,568,000
64,454,000
F98,333,000
92,433,000
89,352,000
83,991,000
87,560,000
82,306,000
73,674,000
69,254,000
67,166,000
63,136,000

Giá Kim Cương 6ly. Kiểm định GIA. Giác cắt Excellent

Color / ClarityIFVVS1VVS2VS1VS2
D277,915,000
261,240,000
235,305,000
221,187,000
209,757,000
197,172,000
169,992,000
159,792,000
157,821,000
148,352,000
E231,455,000
217,568,000
218,299,000
205,201,000
200,223,000
188,210,000
157,821,000
148,352,000
153,541,000
144,329,000
F219,340,000
206,180,000
204,621,000
192,344,000
195,455,000
183,728,000
149,796,000
140,808,000
144,446,000
135,779,000

Giá Kim Cương 6ly3 (<1CT). Kiểm định GIA. Giác cắt Excellent

Color / ClarityIFVVS1VVS2VS1VS2
D407,870,000
383,398,000
369,074,000
346,930,000
298,204,000
280,312,000
253,185,000
237,994,000
251,672,000
236,572,000
E344,815,000
324,126,000
322,633,000
303,275,000
288,686,000
271,365,000
243,404,000
228,800,000
234,716,000
220,633,000
F323,519,000
304,108,000
305,377,000
287,054,000
264,990,000
249,091,000
228,149,000
214,460,000
218,686,000
205,565,000